top of page

Det svenske forskningsrådet har utlyst et tilskudd på 20 millioner SEK til klinisk studie med psiloc

Det svenske forskningsrådet (VR) har utlyst et tilskudd på 20 millioner SEK til Johan Lundberg, professor i psykiatri ved Karolinska Institutet, for en klinisk studie med psilocybin hos kreftpasienter som lider av depresjon/eksistensiell angst!

Den kliniske studien vil være placebokontrollert, randomisert og dobbeltblind. Studien holdes ved klinikker i Region Stockholm, Region Uppsala, Region Örebro County og Region Gøteborg.

Totalt er 100 pasienter med kreft inkludert og de første pasientene kan doseres i begynnelsen av 2024 dersom alt går etter planen. Tilskuddssøknaden er begrunnet med at det i dag mangler spesifikke antidepressive behandlingsmodeller for individer som er rammet av kreft.

Hvert år rammes 20 000 svensker av kreft. Omtrent en tredjedel av disse utvikler depresjon, som er knyttet til redusert livskvalitet og ofte forkortet levetid knyttet til selve kreften.

Sammen med prognoseverktøyet vil behandlingen kunne introduseres i vanlig klinisk omsorg, noe Johan tror kan skje i 2031.

Comments


bottom of page