top of page
Litteraturoversikt

Litteraturoversikt

Norsk Psykedelisk Vitenskap jobber med å formidle forskningsbasert kunnskap om psykedelika og arbeider derfor med å utvikle en større kunnskapsbank med relevant informasjon. Nedenfor finner du en litteraturliste over anbefalte artikler for videre fordypning, lenker til våre foredrag og andre relevante kanaler.

«Psykedelika» eller «psykedeliske stoffer» er en samlebetegnelse på en rekke stoffer som har karakteristiske likhetstrekk i sin effekt på bevissthet. Ordet stammer fra gresk, «psyche» og «delos», og kan oversettes til sinnsmanifesterende. De såkalte «klassiske psykedeliske stoffer» omfatter lysergsyredietylamid (LSD), psilocybin, N,N-dimetyltryptamin (DMT) og meskalin. Disse stoffene har en felles virkemekanisme i hjernen, som er å stimulere serotonin-2A-reseptorer. Alle de klassiske psykedeliske stoffene, med unntak av LSD, finnes naturlig og har blitt brukt til religiøse, spirituelle og medisinske formålet i ulike kulturer i tusenvis av år.


David E. Nichols er blant de fremste ekspertene i verden på farmakologien og kjemien til psykedeliske stoffer. I 2016 oppdaterte han sin omfattende kunnskapsoppsummering og publiserte den i tidsskriftet Pharmacological Review. Nichols DE. Psychedelics. 2016. Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26841800/

Det finnes en rekke forestillinger og myter om helsefarer forbundet med psykedeliske stoffer. David Nutt og hans kolleger publiserte i 2022 en systematisk gjennomgang av forskningslitteraturen på helseskader forbundet med psykedeliske stoffer. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35107059/

En av de tidligste metaanalyser av akutte effekter av psilocybin fra moderne kontrollerte studier ble utført av den sveitsiske forskningsgruppen til Vollenweider. Studerus E, Kometer M, Hasler F et al. Acute, subacute and long-term subjective effects of psilocybin in healthy humans: a pooled analysis of experimental studies. 2011. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20855349/

Roland Griffiths og kolleger ved John Hopkins publiserte i 2006 en randomisert dobbeltblindet studie av psilocybin på friske forsøkspersoner. Studien er for mange en markering av den psykedeliske renessansen. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16826400/

Flere forskningsgrupper har brukt registerdata og undersøkt sammenhenger mellom bruk av psykedelika og diverse mål på helse.

 

Noen eksempler:

 

Både Roland Griffiths og David Nichols har publisert teoretiske modeller, basert på en rekke studier, som kan forklare hvordan psykedelika har sine positive effekter gjennom sin virkning på nervesystemet.

 

I 2018 publiserte norske forskere en systematisk oversikt av kliniske studier med psilocybin mot psykiske lidelser. https://tidsskriftet.no/2018/11/oversiktsartikkel/psykedeliske-stoffer-i-behandling-av-angst-depresjon-og-avhengighet

 

Det kommer stadig nye studier på de terapeutiske effektene av psykedelika på diverse tilstander.

Foredrag

Foredrag og webinarer

Podcasts

PODCASTS

Relevante nettsider

Relevante nettsider