top of page
header-image_about-us.png

Norsk psykedelisk vitenskap

NPV er en norsk forening for helsefagarbeidere, forskere og akademikere som er interessert i psykedelisk vitenskap. Vi jobber med kunnskapsformidling og nettverksbygging, og skaper møteplasser for å utvikle psykedelisk vitenskap som et anerkjent fagfelt i Norge.
 

Psykedelisk vitenskap har fått en oppblomstring de siste 10-15 årene internasjonalt. Mange ønsker slik forskning i Norge og derfor ser vi et behov for å profesjonalisere feltet, da først og fremst ved å samle alle relevante aktører.


Vår visjon er å bli Norges fremste kompetansesenter for faglig kunnskap om psykedelika, organisere og finansiere forskning på psykedelika i Norge og tilby helsefagarbeidere videreutdanning i psykedelika-assistert psykoterapi.
 

Per i dag er NPV basert på frivillig innsats. Vi er avhengig av støtte fra våre medlemmer og donasjoner.

Styret

Styret

NPV er en ideell organisasjon bestående av forskjellige fagpersoner innenfor psykedelisk vitenskap i Norge. Les mer om vårt styret, vår rådgivende fagkomitee og andre relevante organisasjoner.

Anna Headshot BW.png

Anna Høifødt

Styreleder, sosialantropolog

Anna Høifødt er sosialantropolog og har studert brukere av psykedelika blant forskjellige miljø i Oslo. Hun skrev masteroppgaven «The Value of Experience: Psychedelics, phenomenology and contemporary perspectives on drug use» og ble tildelt Våg-å-vite prisen i 2018.

Lowan_edited.jpg

Lowan Stewart

Nestleder, lege

Lowan Stewart har over 17 års klinisk erfaring med bruk av ketamin. Han er spesialist i akuttmedisin og «fellow» ved American Academy of Emergency Medicine, og har praktisert både i USA og Norge. Stewart har forelest i flere land om bruk av ketamin i behandling av depresjon, og er medlem av American Society of Ketamine Physicians.

Screenshot 2024-02-16 at 13.19.51.png

Ida Falchenberg Espensen

PhD. Stipendiat

Ida Falchenberg Espensen er Ph.d. student i Integral Transpersonal Psychology ved
California Institute of Integral Studies (CIIS) med fordypning i psykedelisk forskning. Hun er tilknyttet enheten Psykforsk – Innovativ Behandlingsforskning, ved Sykehuset i Østfold og er involvert i kliniske studier med MDMA i behandling av psykiske lidelser. Ida jobber også
som undervisningsassistent på CIIS i master og Ph.d. kurs basert på arbeidet til Stanislav Grof, og som fasilitator i Grof Legacy Training, en treårig utdannelse i holotropisk pust og psykedelisk terapi som hun har vært med å etablere i Norden.

Tor-Morten Kvam.png

Tor-Morten Kvam 

Psykiater

Tor-Morten Kvam jobber som overlege ved Sykehuset Østfold, Nordre Østfold Distriktspsykiatrisk senter. Han er for tiden tilknyttet enheten Psykforsk – Innovativ Behandlingsforskning ved Sykehuset Østfold som er engasjert i forberedelse av sponsorinitierte kliniske studier med psilocybin og MDMA i behandling av psykiske lidelser. Tor-Morten har publisert en oversiktsartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening om bruk av psykedeliske stoffer i behandling.

Anja_psykolog (1).jpeg

Anja Hallan-Wolff

Psykolog

Anja Hallan-Wolff er psykolog med videreutdanning innen EMDR og Internal Family Systems therapy, og hun har fullført MDMA-assistert terapi utdanningsprogram hos MAPS. Hun er tilknyttet Traumesenteret til Psykologvirke i Oslo, hvor hun blant annet tilbyr samtaler relatert til skadereduksjon og integrasjon etter psykedelika.  

IMG-20240130-WA0002.jpg

Dominic Munton

Psykologstudent

Dominic er grunnlegger av NPVs studentorganisasjon og fullfører for tiden sin utdanning som psykolog ved Universitetet i Oslo. Han har vært interessert i psykedelika i over 17 år og hans bakgrunn inkluderer gatekunst, gourmet soppdyrking og slam poesi.

Håkon-Aarseth_edited.jpg

Håkon Weløy Aarseth

Sivilingeniør

Håkon Weløy Aarseth er utdannet sivilingeniør fra NTNU med spesialisering i ledelse og entreprenørskap. Han har 7 års praktisk ledelseserfaring som seriegründer og prosjektleder. Håkon er konsept- og strategiansvarlig i NPV.

Fagkomité
body-background.webp

Rådgivende fagkomité

Vi i NPV verdsetter høy kompetanse og faglig integritet. Vi har derfor en faglig bred og uavhengig fagkomité som bidrar med faglige råd og innspill til vårt arbeid.

Attila svart hvit.png

Attila Szabo

Forsker

Attila Szabo er forsker ved Oslo Universitetssykehus og har Ph.D. i både biomedisin og moderne filosofi. Hans nåværende forskningsprosjekt fokuserer på serotonergiske psykedelika og cannabinoider, deres modulerende rolle på immunresponser og cellefunksjoner. Attila er også Editor-in-Chief ved Journal of Psychedelic Studies.

1-uthaug.jpg

Malin Vedøy Uthaug

Forsker

Malin Vedøy Uthaug har master innenfor helse- og sosialpsykologi, og en doktorgrad i nevropsykologi og psykofarmakologi ved Maastricht University. Malin leder for tiden verdens første klinske studie som gjennom en holistisk måte forsker på effekten av 5-MeO-DMT administrert intramuskulært.

Andreas_edited.jpg

Andreas Wahl Blomkvist

Lege

Andreas Wahl Blomkvist er lege i rus- og avhengighetsmedisin ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og forfatter av boken Ulovlig medisin. Han har tidligere arbeidet som allmennlege og siden 2017 har han vært leder av Foreningen Tryggere Ruspolitikks rådgivende fagkomite. Han har forfattet flere vitenskapelige artikler, hovedsakelig om innovativ metodeutvikling, men også om rusbehandling.

Bjørn grinde_edited.jpg

Bjørn Grinde

Seniorforsker ved Seksjon for psykisk og fysisk helse ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Bjørn Grinde tok sin utdannelse innen naturvitenskap, psykologi og antropologi fra Universitetet i Oslo, og avsluttet med en Dr. Scient. (1981) og en Dr. Philos. (1984) i celle- og molekylærbiologi. Han er for tiden seniorforsker ved Divisjon for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet. Tidligere har han fungert som vitenskapsmann og professor ved ledende universiteter i Norge, USA og Japan. En viktig del av forskningen hans har vært å forstå evolusjonsprosessen, spesielt hvordan den har dannet den menneskelige hjernen og vår evne til å nyte livet. 

Ole martin moen_edited.jpg

Ole Martin Moen

Filosof og professor ved OsloMet

Ole Martin Moen er en norsk filosof som primært arbeider med anvendt etikk og verditeori. Han er professor i etikk ved Oslo Metropolitan University og forsker i filosofi og hovedetterforsker for det 5-årige forskningsprosjektet «Hva skal ikke kjøpes og selges?» ved Universitetet i Oslo, finansiert av Norges forskningsråd. Moens forskning involverer også temaer rundt narkotika og han har publisert flere artikler i ledende internasjonale tidsskrifter som Journal of Medical Ethics, Bioethics, Neuroethics og Philosophical Studies.

Kristoffer svart hvit.png

Kristoffer Andersen

Psykolog

Kristoffer Andersen er psykolog med videreutdanning i  Ketamin-Assistert Psykoterapi og psykodynamisk psykoterapi. Har tidligere jobbet for MAPS med kvalitetssikring av terapisesjoner der pasienter med post-traumatisk stresslidelse behandles med MDMA. Tidligere tilknyttet forskningsgruppen Centre for Psychedelic Research ved Imperial College London. I dag PhD-stipendiat ved Oslo Universitetssykehus. Kristoffer holder også kurs for helsepersonell i forskning på psykedelika og psykedelika-assistert terapi ved Psykolyse. 

Ivar svart hvit.png

Ivar W. Goksøyr

Psykologspesialist

Ivar W. Goksøyr er psykolog og spesialist i intensiv psykodynamisk korttidsterapi . Ivar er tilknyttet enheten Psykforsk – Innovativ Behandlingsforskning, ved Sykehuset i Østfold. Han arbeider her med å forberede deltagelse i internasjonale behandlingsstudier med psykedeliske stoffer og drive kunnskapsformidling, samt er konsulent for legemiddelfirmaet Compass Pathways, hvor han kvalitetssikrer terapeuter i en stor studie hvor psilocybin brukes mot behandlingsresistent depresjon.

David erretzoe_edited.jpg

David Erritzoe

Psykiater

David Erritzoe er klinisk seniorlektor og konsulentpsykiater ved Imperial College London og i CNWL NHS Foundation Trust. David driver psykofarmakologisk forskning ved å bruke hjerneavbildningsteknikker som PET og MR. Han ble opplært i PET-avbildning ved Columbia University i New York og tok senere en doktorgrad ved Universitetssykehuset Rigshospitalet i København.

Nichols hi res orig 03_edited.jpg

David E. Nichols

Adjunkt ved Eshelman School of Pharmacy ved University of North Carolina

David E. Nichols er professor emeritus ved Purdue University College of Pharmacy og var Robert C. og Charlotte P. Anderson Distinguished Chair in Pharmacology, hvor han utførte undervisning og forskning i 38 år før han gikk av i 2012. Han begynte å studere psykedelika i 1969 mens han var hovedfagsstudent og fortsatte denne forskningen gjennom hele sin profesjonelle karriere, og var en av bare noen få etterforskere som kunne forske på psykedelika etter at de var kriminalisert.

Ben Sessa_edited.jpg

Ben Sessa

Psykiater og overlege ved AWAKN Life Sciences

Ben Sessa er overlege barne- og ungdomspsykiater som har jobbet med unge og voksne innen rus og traumerelatert psykiatri i over 20 år. De siste 15 årene har Ben jobbet innen psykedelisk forskning i Storbritannia gjennom sine tilknytninger til Bristol University og Imperial College London, i regi av professor David Nutt. Han har deltatt som studielege og som et friskt forsøksperson både ved å motta og/eller administrere MDMA, psilocybin, LSD, DMT og ketamin i flere britiske forskningsstudier.

Lokalgrupper

LOKALGRUPPER

NPV har som mål å være en landsdekkende organisasjon med lokale nettverk og arrangement. Her finner du en liste over våre lokale grupper.

NPV_edited.png

Lokalt nettverk Bergen

Facebook profil
NPV.png

Lokalt nettverk Stavanger

SFPV.png

Studentgruppe i Oslo

Facebook profil
body-elements_about-us_2.png
Andre organisasjoner

TILSVARENDE ORGANISASJONER

Vi samarbeider med flere organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt. Her har du en liste over noen relevante aktører i Norden, Europa og USA.

psyvet_logo_web-1.png

Nätverk for psykedelisk vetenskap i Sverige

NPTM.png

Netværk for Psykedelisk Terapi & Medicin i Danmark

MAPS-Logo.webp

Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies

heffter_logo.png

Heffter Research Institute

Open-600px.png

Open Foundation

bottom of page