top of page

tor. 24. mars

|

Harald Schjeldrups Hus, Auditorium 1

Ketamin-assistert psykoterapi hos Awakn Clinics Oslo

Velkommen til en foredragsrekke om ketamin-assistert psykoterapi! Vi får besøk av Lowan Stewart, Kristoffer Andersen og Ivar F. Mølmen fra Awakn Clinics som vil holde foredrag om bruk av ketamin og andre psykedelika i terapi:

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Ketamin-assistert psykoterapi hos Awakn Clinics Oslo
Ketamin-assistert psykoterapi hos Awakn Clinics Oslo

Tid og sted

24. mars 2022, 19:00

Harald Schjeldrups Hus, Auditorium 1, Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3A, 0373 Oslo, Norge

Om arrangementet

Velkommen til en foredragsrekke om ketamin-assistert psykoterapi! Vi får besøk av Lowan Stewart, Kristoffer Andersen og Ivar F. Mølmen fra Awakn Clinics som vil holde foredrag om bruk av ketamin og andre psykedelika i terapi:

  1. foredrag, ca 20 minutter – Hva er ketamin og hvordan anvendes ketamin?

Ketamin har lenge blitt brukt innenfor smertelindring, bedøvelse og anestesi. De siste ti årene har det kommet flere studier som viser effektiv behandling av langvarige psykiske lidelser blant annet depresjon, PTSD og avhengighet. Lowan Stewart redegjør for hvordan ketamin påvirker kognitiv fungering og nevrotransmittere i hjernen, samt hva senere forskning dokumenterer av effekt for behandling av psykiske lidelser.

  1. foredrag, ca. 20 minutter – hvorfor brukes psykedelika i behandling av psykiske lidelser?

Psykedelika har vært brukt i tusenvis av år i ulike kulturer for behandling av ulike lidelser, men ble kriminalisert på 70-tallet og stoppet pågående behandling og forskning. Psykedelika har fått sin renessanse primært i forskningsmiljøer, men blir stadig tilgjengelig for et økende antall pasienter verden over. Kristoffer Andersen gir en kort introduksjon til hvordan ulike former for psykedelika benyttes i behandling, både i vitenskapelige studier og på klinikker.

  1. foredrag, ca 20 minutter – Hva er ketaminassistert terapi og hvilken behandling tilbys pasienter i dag?

Ketaminassistert behandling er en grunnleggende ny tilnærming til behandling av psykiske lidelser. Til tross for at behandlingen har vist seg å være trygg og effektiv, er det spesielle hensyn som må ivaretas og psykologisk støtte og oppfølging er en avgjørende del av behandlingsforløpet. Ivar F. Mølmen orienterer om behandlingstilbudet som tilbys ved Awakn Clinics Oslo og presenterer erfaringer fra pasienter som har mottatt ketaminassistert behandling.

  1. Til slutt vil det være satt av ca 20 minutter til diskusjon og spørsmål.

Foredraget er tiltenkt helsepersonell og studenter, men er også åpent for andre interesserte.

Dele dette arrangementet

bottom of page