top of page

Visjon og mål

Vår visjon

Vår visjon

Vår visjon er at Norge blir en internasjonal hub for psykedelisk forskning og utvikling av psykedelika-assistert psykoterapi.

Som det første steget mot vår visjon jobber vi i dag med kunnskapsformidling mot profesjonelle og offentligheten om evidensbasert psykedelisk forskning og terapi. Vi organiserer møteplasser for å bygge opp et faglig nettverk av forskere, akademikere og helsefagarbeidere. Samtidig planlegger vi hvordan vi kan allokere midler til forskningsprosjekt som omhandler psykedelika.

illustration_progress_of_psychedelic_research.png

Hvorfor gjør vi dette?

Vi mener at potensialet som ligger i utforskning av psykedelika er for stort til å la det ligge uberørt.

I Norge vil mellom 16-25 % av befolkningen oppfylle kriteriene for en psykisk lidelse i løpet av et år. Alvorlige psykiske lidelser er forbundet med uførhet, fysiske sykdommer og redusert forventet levealder. Foreløpige data tyder på at psykedelisk-assisterte terapier kan være effektive for noen av våre mest utbredte og svekkende tilstander som behandlingsresistent depresjon og avhengighet. Hvis pågående forskning fortsetter å vise effekt, har vi fra et folkehelseperspektiv et ansvar for å utforske dette potensialet.
 

Imidlertid er psykedelisk vitenskap ikke begrenset til mental helse. Psykedeliske stoffer produserer uvanlige bevissthetsendringer som har fått forskere til å foreslå at psykedeliske stoffer kan gi unik innsikt i grunnleggende spørsmål knyttet til bevissthet som forholdet mellom subjektivitet, hjernefunksjon og atferd.


Innen nevrovitenskap er det studier som ser på mekanismene til psykedelika i hjernen ved hjelp av hjernekartleggingsteknologier som PET og MR. Studier tyder på at psykedelika kan fasilitere nevroplastisitet på celle- og nettverksnivå, slik at hjernen kan danne og omorganisere forbindelser. Innen immunologi ser forskere på potensialet til psykedelika for å modulere immunfunksjoner som kan føre til behandling av inflammatoriske og immunrelaterte sykdommer.


Samfunnsvitenskapen har studert urfolks bruk av psykedelika i lang tid fordi psilocybin, DMT, meskalin, så vel som ibogaine, finnes i naturen. De siste årene har det også vært et økende antall samfunnsvitere som har sett på rekreasjonsbruken av psykedelika i moderne samfunn, og kastet lys over den kulturelle betydningen av disse stoffene. En økt forståelse av den kulturelle konteksten til slike stoffer kan gi oss bedre grunnlag for politiske vedtak og håndtering av samfunnsmessig problematikk knyttet til disse stoffene.

Screenshot 2023-05-26 at 09.29.57.png

Våre mål

Våre mål

Mål innen 2024

 • Øke medlemskapet til 500, inkludert forskere, helsefagarbeidere og masterstudenter.

 • Gjennomføre andre utgave av Nordic Psychedelic Science Conference

 • Etablere aktive lokallag i Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger.

 • Oppnå minst 5 medieoppslag årlig som reflekterer organisasjonens arbeid og forskning.

Mål innen 2026

 • Etablere Institutt for Psykedelisk Vitenskap, med tilskudd fra Norsk Forskningsråd.

 • Opprette minst 3 PhD-stillinger i tilknytning til instituttet.

 • Utarbeide og implementere et kursprogram for helsefagarbeidere i psykedelika-assistert psykoterapi

 • Opprette et fond for å støtte PhD-prosjekter på psykedelika i Norge, med minst 3 prosjekter støttet i det første året.

 • Etablere Nordic Psychedelic Science, en organisasjon for skandinavisk samarbeid, og implementere det første felles initiativet eller prosjektet.

Mål innen 2033

 • Institutt for Psykedelisk Vitenskap er nordens fremste kompetansesenter for psykedelika

 • Ha minst 10 fulltidsansatte ved Institutt for Psykedelisk Forskning.

 • Gjennomført kursing av minst 500 terapeuter innenfor psykedelika-assistert psykoterapi.

 • Bistå forskningsteam ved UiO, UiB og NTNU, med minst 5 samarbeidsprosjekter pågående eller fullført.

 • Gjennomføre 6 utgaver av Nordic Psychedelic Science Conference i tett samarbeid med kollegaer i Norge, Sverige, Danmark, Finland

4068CF6A-9CB6-489A-8BF7-A20996DD0D1B_1_201_a.jpeg
bottom of page