top of page

Hvorfor må pasientene vente på ketamin?

spør leder for Norsk psykiatrisk forening Lars Lien, sammen med Ingmar Clausen og Jørgen G. Bramness i Aftenposten.

«Vi mener at dokumentasjon på effekten og sikkerheten er god nok. Ventelistene blir stadig lengre. Det ene senteret som tilbyr denne behandlingen i Norge, kan overhodet ikke dekke den store etterspørselen».

Les hele artikkelen her!

bottom of page