top of page

Få et lite innblikk i hvordan MDMA-studiene til Sykehuset i Østfold foregår

Få et innblikk i hvordan MDMA-studiene til Sykehuset i Østfold foregår, gjennom denne flotte reportasjen fra TV 2 ECHO!

bottom of page